Τι είναι η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή;

Η αποκατάσταση του μαστού απευθύνεται σε γυναίκες που είχαν διαγνωσθεί με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή για την αντιμετώπιση της νόσου. Πρόκειται, δηλαδή, για τη χειρουργική αφαίρεση ολόκληρου του μαστού, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα υποτροπής του καρκίνου. Η μαστεκτομή έχει αποδειχθεί ως μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους θεραπείας, η οποία όμως έχει σοβαρό αντίκτυπο στον ψυχισμό της γυναίκας. Με την αφαίρεση του μαστού η γυναίκα χάνει την αυτοπεποίθησή της και νιώθει ότι υστερεί σε ερωτισμό και θελκτικότητα.Η Αισθητική Πλαστική πρωτοπορεί προχωρώντας σε ολική αποκατάσταση του μαστού με την απόδοση όγκου και σχήματος και ίσως την επαναδιαμόρφωση της περιοχής της θηλαίας άλω. Η ανάπλαση του μαστού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή είτε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία και ο τρόπος της επέμβασης θα εξαρτηθεί από το βαθμό του προβλήματος και την ιδιοσυγκρασία της υποψήφιας.

 • Πότε πραγματοποιείται η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Συνήθως, η επέμβαση για την ανάπλαση του μαστού πραγματοποιείται αμέσως μετά από την διεξαγωγή της μαστεκτομής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η γυναίκα βιώνει άμεσα τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα χωρίς η ψυχολογία της να επηρεάζεται αρνητικά από την αφαίρεση του ενός μαστού. Ορισμένες φορές, όμως, όταν ενέχει κίνδυνος διασποράς της νόσου, συνιστάται αργότερα η εκτέλεση της επέμβασης, μετά την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

 • Σε ποιούς απευθύνεται;

Ο καρκίνος του μαστού, συνήθως, εμφανίζεται σε γυναίκες που διανύουν την τέταρτη ή πέμπτη δεκαετία της ζωής τους και πιο σπάνια μπορεί να εμφανιστεί σε γυναίκες που βρίσκονται κάτω των σαράντα ετών. Από τη στιγμή που μία γυναίκα έχει διαγνωσθεί με καρκίνο του μαστού και πρόκειται να προχωρήσει στην αφαίρεση αυτού, μπορεί να αποβλέπει και σε μία παράλληλη επέμβαση αποκατάστασης. Η υποψήφια πρέπει πάντοτε να ενημερώνεται για την επιλογή που έχει να  αναπλάσει εκ νέου το μαστό.

 • Η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο

Προτού η ενδιαφερόμενη επισκεφθεί τον Πλαστικό Χειρουργό, χρειάζεται να έχει προηγηθεί η συνάντηση του χειρουργού με τον Πλαστικό Χειρουργό για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και το βαθμό αποκατάστασης του μαστού. Κατόπιν αυτής, η ενδιαφερόμενη μπορεί να ενημερωθεί πλήρως για τις μεθόδους, τον τύπο αναισθησίας και τον χρονικό προσδιορισμό της επέμβασης. Είναι πολύ σημαντικό να αναλυθούν, επίσης, τυχόν επιπλοκές που μπορεί να υπάρξουν, όπως και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

 • Τι επιπλοκές ενδέχεται να υπάρξουν;

Κατόπιν της επέμβασης του καρκίνου του μαστού, η ασθενής χρειάζεται να ξεκινήσει κάποια αντικαρκινική θεραπεία όπως είναι η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία. Η ανάπλαση του μαστού δεν εμποδίζει την επίδραση των θεραπειών αυτών ούτε συμβάλλει στην επιδείνωση της νόσου.

Οι επιπλοκές που ενδέχεται να υπάρξουν είναι η δημιουργία αιματώματος, φλεγμονής ή κάψας, η εμφάνιση ερυθρότητας στις ουλές που καταπραΰνεται με την επάλειψη αντιβιοτικής κρέμας, η παρουσία ασυμμετρίας ή δυσμορφίας, η συγκέντρωση υγρού (σέρομα), η νέκρωση δερματικών κρημνών, η ρήξη της πρόθεσης ή η αλλεργική αντίδραση του οργανισμού εξαιτίας της μη αποδοχής των ενθεμάτων. Όλες είναι αντιμετωπίσιμες και σε κάθε περίπτωση ο Πλαστικός Χειρουργός πρέπει να ενημερώνεται για την έγκαιρη καταπολέμησή τους.

 • Ανάλυση μεθόδων αποκατάστασης του μαστού

            Η αποκατάσταση του μαστού είναι μια εξατομικευμένη επέμβαση που μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις διαφορετικές χειρουργικές μεθόδους. Κατόπιν συνεννόησης με τον Πλαστικό Χειρουργό θα επιλεγεί η καταλληλότερη για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Συγκεκριμένα οι μέθοδοι είναι οι εξής:

Αποκατάσταση με διατατήρες – ενθέματα σιλικόνης

Η επέμβαση γίνεται σε δύο χρόνους. Στον πρώτο χρόνο τοποθετείται ο διατατήρας (expander), ο οποίος είναι ένα άδειο ένθεμα σιλικόνης μεγέθους και σχήματος ανάλογου της περιπτώσεως, στο οποίο εγχέεται σταδιακά φυσιολογικός ορός για να διατείνει τους υπερκείμενους ιστούς. Σε δεύτερη φάση, με το πέρας κάποιων μηνών, ο διατατήρας θα αντικατασταθεί από ένα κανονικό ένθεμα σιλικόνης με μία τελική επέμβαση μικρότερης βαρύτητας.

Η πλειονότητα των γυναικών φαίνεται να δείχνει προτίμηση σε αυτού του είδους την αποκατάσταση, επειδή συνήθως η μετεγχειρητική πορεία είναι πιο σύντομη και δεν χρειάζεται να προηγηθεί άλλη επέμβαση για την εξαγωγή και μεταφορά λίπους από άλλο σημείο του σώματος. Η μόνο επιπλοκή που ενδέχεται να συμβεί είναι η δημιουργία κάψας, σαν αντίδραση από τον οργανισμό από την ενσωμάτωση ενός ξένου σώματος.

Αποκατάσταση με αυτόλογους ιστούς

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή αξιοποιούνται οι ιστοί (κρημνοί) που υπάρχουν είτε στο κάτω μέρος της κοιλιάς μαζί με ένα τμήμα του ορθού κοιλιακού μυ είτε στην περιοχή της πλάτης, στον πλατύ ραχιαίο μυ, προκείμενου να διαμορφωθεί ο νέος μαστός με φυσικό τρόπο. Για την αφαίρεση των ιστών που υπάρχουν στην περιοχή της κοιλιάς πραγματοποιείται επιπλέον μία επέμβαση, η κοιλιοπλαστική, οπότε βελτιώνεται παράλληλα και η αισθητική εικόνα της κοιλιάς. Για την απομάκρυνση ιστού από τον πλατύ ραχιαίο μυ συνιστάται, ορισμένες φορές, η αξιοποίηση ενθεμάτων σιλικόνης, καθώς το δέρμα που υπάρχει στην περιοχή της πλάτης δεν επαρκεί για το σχηματισμό μαστού.

Η αποκατάσταση με αυτόλογους ιστούς, αν και προβλέπει την ταυτόχρονη ανάπλαση του μαστού και της κοιλιάς, ενέχει κάποια μειονεκτήματα. Δεν ενδείκνυται για λιποβαρείς γυναίκες και η ασθενής υποβάλλεται σε ένα σύνολο επεμβάσεων που συνεπάγεται την επιμήκυνση της μετεγχειρητικής περιόδου και ως εκ τούτου τη βραδύτερη ανάκαμψη του οργανισμού.

Αποκατάσταση με αυτομεταμόσχευση λίπους

Αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο αποκατάστασης του μαστού με την αξιοποίηση των λιποκυττάρων από διάφορα σημεία του σώματος. Συγκεκριμένα,  περιοχές του σώματος όπως είναι η κοιλιά και οι γλουτοί, περιέχουν περίσσιο λίπος, το οποίο αφού υποβληθεί σε επεξεργασία, εγχέεται σταδιακά στην πάσχουσα περιοχή του μαστού. Η αυτομεταμόσχευση λίπους αποκτά όλο και μεγαλύτερη απήχηση στο γυναικείο κοινό, καθώς δεν χρησιμοποιεί εξωτερικά σκευάσματα για τη διαμόρφωση μαστού. Η ασθενής όμως χρειάζεται να υποβληθεί σε μια σειρά από επεμβάσεις που καταπονεί τον οργανισμό και επιμηκύνει το διάστημα ανάρρωσής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποκατάσταση του μαστού πολλές φορές συνδυάζεται με την αυξητική, μειωτική και ανόρθωση του άλλου μαστού, έχοντας ως κεντρικό γνώμονα την ύπαρξη συμμετρίας και αρμονίας στο σώμα.

 • Πόσο διαρκεί η επέμβαση αποκατάστασης του μαστού και τι είδους αναισθησία απαιτείται;

Η χρονική διάρκεια ποικίλει ανάλογα με τη μέθοδο που θα επιλεχθεί κάθε φορά. Συνήθως για την αποκατάσταση με διατατήρες (expanders) χρειάζονται 2 με 3 ώρες ενώ για την αποκατάσταση με αυτόλογους ιστούς ή αυτομεταμόσχευση λίπους απαιτούνται 4+ ώρες. Όλες οι επεμβάσεις αποκατάστασης του μαστού πραγματοποιούνται με τη χρήση γενικής αναισθησίας για μεγαλύτερη ασφάλεια της ασθενή και για να μην ταλαιπωρείται ο οργανισμός από το εύρος των επεμβάσεων που πραγματοποιεί.

 • Αποκατάσταση της θηλής και της θηλαίας άλω

Κατόπιν της αποκατάστασης του μαστού ενδείκνυται η ανανέωση του ραντεβού μετά από 3 με 5 μήνες, αφού έχει οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα του σχήματος και του μεγέθους του μαστού, για τη δημιουργία θηλής και θηλαίας άλω ακριβώς στην κορυφή του μαζικού κώνου.

Για την ανάπλαση της θηλής μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • η τοποθέτηση πρόσθετης πλαστικής θηλής
 • η χρήση δερματικού κρημνού ή μοσχεύματος

Για την ανάπλαση της θηλαίας άλω μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • η δερματοστιξία (τατουάζ)
 • η χρήση δερματικού μοσχεύματος
 • Αποτελέσματα

Η γυναίκα δεν χρειάζεται πλέον να νιώθει υποτιμητικά για το σώμα της και ότι υστερεί συγκριτικά με τις άλλες γυναίκες. Οι εκσυγχρονισμένες μέθοδοι αποκατάστασης του μαστού προσφέρουν ένα σταθερό αποτέλεσμα και πολλά οφέλη τόσο για τη ψυχοσύνθεση της γυναίκας όσο και για το σώμα της. Δημιουργείται ένας νέος μαστός, σφριγηλός και συμμετρικός με το υπόλοιπο σώμα, έτσι ώστε να κολακεύει την εμφάνιση της γυναίκας και να της προσφέρει αυτοπεποίθηση και ψυχική ανάταση. Το κυριότερο είναι όμως ότι υπόσχεται καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ενημερωθείτε σωστά και υπεύθυνα από τον Πλαστικό Χειρουργό Άκη Γ. Καραματσούκη.

Θα μας βρείτε στην οδό

ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – Αβέρωφ 17, /  Τηλ.:22310 51054 / Κιν.: 6977 367 491
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Βασ.Σοφίας 93 & Σούτσου 1 /Τηλ.:2106468151 / Κιν.: 6977 367 491