Τι είναι η εισολκή θηλής;

Η εισολκή θηλής είναι μια πάθηση κατά την οποία η θηλή δεν προεξέχει από τον μαστό  προβάλλοντας προς τα έξω αλλά είναι ανεστραμμένη πλήρως ή μερικώς. Συχνά αυτό οφείλεται στο ότι οι γαλακτοφόροι πόροι της θηλής είναι βραχύτεροι του κανονικού, δηλαδή πιο κοντοί, και γι’ αυτό η θηλή στρέφεται με κατεύθυνση προς τα μέσα. Η εισολκή της θηλής συμβαίνει σταδιακά κατά τη διάρκεια της παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, όταν το στήθος βρίσκεται σε ανάπτυξη. Μπορεί να υπάρχει σε μία ή και τις δύο θηλές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, η ανεστραμμένη θηλή μπορεί να είναι επίκτητη και να οφείλεται σε μια συγκεκριμένη φλεγμονή ή κατάσταση, δηλαδή σε:

 • Εγκυμοσύνη ή θηλασμό
 • Χειρουργική επέμβαση
 • Πτώση του μαστού
 • Μαστίτιδα
 • Εκτασία του μαστού
 • Φυματίωση
 • Καρκίνος του μαστού

Η ξαφνική εισολκή της θηλής στο έναν μαστό σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να υπόκειται σε έναν ενδελεχή έλεγχο, διότι μπορεί να αποτελεί ένδειξη αρνητικής προδιάθεσης, όπως είναι η εμφάνιση ενός καοήθους όγκου.

 • Τα στάδια εισολκής της θηλής

            Υπάρχουν 3 στάδια ανεστραμμένης θηλής που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και είναι τα εξής:

1ο στάδιο: Η θηλή προσομοιάζει με τυπική θηλή έχοντας όμως μια κλίση προς τα μέσα. Οι γαλακτοφόροι πόροι δεν επηρεάζονται και η γυναίκα είναι σε θέση να θηλάσει. Συνήθως η θηλή μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω αν της ασκηθεί πίεση με το δάχτυλο ή διεγερθεί φυσικά με την τριβή ή το κρύο.

2ο στάδιο: Η θηλή είναι ανεστραμμένη κι όποτε υφίσταται πίεση ή διέγερση, εκείνη προβάλλει για λίγο και επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση. Οι γαλακτοφόροι πόροι είναι επίσης ανεστραμμένοι και η διαδικασία του θηλασμού δύσκολη, καθώς το νεογέννητο μωρό δεν μπορεί να εντοπίσει τη θηλή.

3ο στάδιο: η θηλή είναι μονίμως ανεστραμμένη και δεν επιτυγχάνεται οποιαδήποτε προσπάθεια διέγερσή της. Η διαδικασία του θηλασμού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Σε αυτό το στάδιο η ασθενής πρέπει να προχωρήσει σε επέμβαση, διότι παρουσιάζει σοβαρό αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα.

 • Σε ποιους απευθύνεται;

Η επέμβαση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε γυναίκες που παρουσιάζουν τη μία ή και τις δύο θηλές αντεστραμμένες. Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ανδρών που υπόκειται σε αυτήν την επέμβαση. Οι υποψήφιοι πρέπει να χαίρουν άκρας γενικής υγείας και να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, όταν η ανάπτυξη του μαστού θα έχει ολοκληρωθεί. Δεν ενδείκνυται για υποψήφιες που βρίσκονται σε κύηση, θηλάζουν ή επιθυμούν μελλοντικά να θηλάσουν. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη διαδικασία θηλασμού αποκόπτοντας του γαλακτοφόρους πόρους.

 • Η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο

Κατά την πρώτη επίσκεψη, ο Πλαστικός Χειρουργός ενημερώνεται πλήρως για το ιατρικό ιστορικό της ενδιαφερόμενης και συζητά με ειλικρίνεια για τα κίνητρα και τις προσδοκίες της μετά το χειρουργείο. Κατόπιν αυτού γίνονται κάποιες απαραίτητες μετρήσεις στην περιοχή και η λήψη ορισμένων φωτογραφιών. Πριν τον ορισμό της επέμβασης και των διαδικαστικών, είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τα αποτελέσματα και τις πιθανές επιπλοκές.

 • Είναι επώδυνη η επέμβαση αποκατάστασης της εισολκής της θηλής;

Η επέμβαση είναι σχετικά ανώδυνη. Ένας ήπιος πόνος εντοπίζεται μετεγχειρητικά, καθώς η θηλή αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Ο βαθμός της δυσφορίας όμως διαφέρει σε κάθε άνθρωπο και αντιμετωπίζεται  με τη χορήγηση κατάλληλων παυσίπονων για την αμεσότερη ανακούφιση.

 • Τι επιπλοκές ενδέχεται να υπάρξουν;

Η αποκατάσταση της εισολκής της θηλής ενέχει ορισμένες πιθανές επιπλοκές που μπορούν να προκληθούν κατόπιν της επέμβασης. Κάποιες από αυτές είναι η δημιουργία αιματώματος ή φλεγμονής, οι υπερτροφικές ουλές ή η εμφάνιση ερυθρότητας, η συγκέντρωση υγρού (σέρομα), η υπαισθησία ή υπεραισθησία των θηλών, η νέκρωση τους όπως και η επαναστροφή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ασθενής ενδέχεται να χάσει την δυνατότητα του θηλασμού.

 • Τι είδους εξετάσεις θα χρειαστούν πριν την αποκατάσταση της εισολκής της θηλής;

Αρχικά γίνεται ένας προεγχειρητικός έλεγχος που περιλαμβάνει την ανάκτηση του ιατρικού ιστορικού και την πραγματοποίηση εξετάσεων όπως είναι οι γενικές εξετάσεις αίματος με τον παράλληλο έλεγχο της πηκτικότητάς του, οι βιοχημικές εξετάσεις, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και η ακτινογραφία θώρακα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί και η λήψη μαστογραφίας ή ενός υπερηχογραφήματος. Παράλληλα συνιστάται στην υποψήφια η διακοπή του καπνίσματος και των αντιπηκτικών φαρμάκων.

 • Πόσο διαρκεί η επέμβαση αποκατάστασης της εισολκής της θηλής και τι είδους αναισθησία απαιτείται;

Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται από 30 λεπτά έως 1 ώρα ανάλογα με το βαθμό εισολκής της θηλής. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εφαρμόζεται η τοπική αναισθησία, ενώ η γενική αναισθησία ενδείκνυται, πιο σπάνια, όταν υπόκεινται σοβαροί ιατρικοί λόγοι.

 • Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου

Υπάρχουν δύο τρόποι αποκατάστασης της ανεστραμμένης θηλής που σχετίζονται με τη διατομή ή όχι των γαλακτοφόρων πόρων. Αρχικά ο Πλαστικός Χειρουργός διενεργεί μια τομή στη βάση της θηλής για να απελευθερώσει την πρόσβαση στους γαλακτοφόρους πόρους που έλκουν τη θηλή. Στο σημείο αυτό θα ακολουθήσει εκείνη η χειρουργική μέθοδος που έχει επιλεγεί με βάση το βαθμό εισολκής της θηλής και τις προσωπικές σκέψεις της υποψήφιας.

 • Ήπια εισολκή θηλής: Οι βραχείς γαλακτοφόροι πόροι διατείνονται και ωθούν την προβολή της θηλής προς τα έξω. Εφόσον οι γαλακτοφόροι πόροι δεν τέμνονται, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η ασθενής να μπορέσει να θηλάσει. Ωστόσο ελλοχεύει ο κίνδυνος της εκ νέου αναστροφής της θηλής.
 • Έντονη εισολκή της θηλής: Οι βραχείς γαλακτοφόροι πόροι τέμνονται ή διαχωρίζονται ώστε να διακοπεί η έλξη της θηλής προς τα μέσα. Εφόσον οι γαλακτοφόροι πόροι κόβονται, επηρεάζεται η συμμετοχή της ασθενούς στη διαδικασία του θηλασμού και ενδέχεται να μην μπορεί να θηλάσει. Ωστόσο μειώνονται οι πιθανότητες της εκ νέου αναστροφής της θηλής.

Κατόπιν αυτών ακολουθεί η συρραφή του δέρματος και η θηλή επανατοποθετείται στη νέα της θέση.

 • Μετά το χειρουργείο

Η ασθενής, αν δεν έχει προηγηθεί η χρήση της γενικής αναισθησίας, μπορεί να αποχωρήσει από την κλινική μόλις ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις της. Ήδη θα έχει εφαρμοστεί στην ευρύτερη περιοχή της θηλής ένα προστατευτικό επίθεμα ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε τριβή ή τραυματισμός της. Μετεγχειρητικά θα εμφανιστούν στην πάσχουσα περιοχή οιδήματα, εκχυμώσεις και ερυθρότητα που με τη βοήθεια αναλγητικών θα υποχωρήσουν μετά από 1-2 ημέρες.

 • Σε πόσες ημέρες μπορεί κανείς να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες;

Κατόπιν της επέμβασης η ανάρρωση θα επέλθει γρήγορα, σε διάστημα 3 ημερών. Έτσι η ασθενής δεν χρειάζεται να αποτραβηχτεί από τις καθημερινές της ασχολίες και μπορεί να συνεχίσει την εργασία της με το πέρας των ημερών. Αρκεί μόνο να αποφεύγει τις έντονες δραστηριότητες για περίπου 2-3 εβδομάδες.

 • Αποτελέσματα

Η βελτίωση της θηλής γίνεται αισθητή άμεσα. Τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται μέσα σε 3-4 εβδομάδες και μπορούν να διαρκέσουν για πολλά χρόνια. Η θηλή πλέον δεν φαίνεται παραμορφωμένη, αντανακλά ένα πιο φυσικό σχήμα με την αισθητική της αποκατάσταση και η εμφάνιση της ασθενούς βελτιώνεται χαρίζοντας της αυτοπεποίθηση και ενισχυμένη αυτοεκτίμηση

Ενημερωθείτε σωστά και υπεύθυνα από τον Πλαστικό Χειρουργό Άκη Γ. Καραματσούκη.

Θα μας βρείτε στην οδό

ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – Αβέρωφ 17, /  Τηλ.:22310 51054 / Κιν.: 6977 367 491
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Βασ.Σοφίας 93 & Σούτσου 1 /Τηλ.:2106468151 / Κιν.: 6977 367 491