Τι είναι η αυξητική στήθους;

Η αυξητική στήθους είναι η αισθητική επέμβαση που διεξάγεται για την απόδοση όγκου στο στήθος μιας γυναίκας. Ουσιαστικά πρόκειται για την εναπόθεση εσωτερικά του στήθους ενθεμάτων που συμβάλλουν στην αύξηση του μεγέθους και τη βελτίωση του σχήματος. Γι’ αυτό πολλές φορές συνδυάζεται με την ανόρθωση στήθους.

Οι λόγοι για τους οποίους μία γυναίκα υποβάλλεται σε αύξηση του στήθους ποικίλουν:

 • απώλεια όγκου λόγω εγκυμοσύνης ή έντονης μείωσης του σωματικού βάρους
 • δυσαναλογία συγκριτικά με το υπόλοιπο σώμα (υποπλασία)
 • ασυμμετρία μεταξύ των δύο μαστών (δυσπλασία)
 • ατροφία των μαστών
 • δυσμορφία του μαστού εξαιτίας του θηλασμού
 • ψυχολογικοί λόγοι για ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Η φύση της γυναικείας ύπαρξης είναι συνυφασμένη με τον ερωτισμό, τη μητρότητα και τη θηλυκότητα, έννοιες που εμπνέει η ύπαρξη ενός καλοσχηματισμένου στήθους. Έχει παρατηρηθεί ότι όσες γυναίκες προχωρούν στην επέμβαση αύξησης του στήθους, η προσωπική και κοινωνική ζωή τους βελτιώνεται σημαντικά καθώς εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

 • Σε ποιούς απευθύνεται;

Μία γυναίκα μπορεί να προχωρήσει στην επέμβαση, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των μαστών. Χρειάζεται επίσης, να είναι υγιής και να μην διανύει περίοδο κύησης ή θηλασμού. Όταν οι γυναίκες δεν είναι ευχαριστημένες με το στήθος τους και καταπιέζονται, αυτό επιδρά στη ψυχολογία τους προκαλώντας συνήθως άλλα ψυχοσωματικά προβλήματα. Πλέον η αύξηση στήθους δεν αποτελεί μια προκατάληψη των καιρών και όποια γυναίκα επιθυμεί να βελτιώσει την εικόνα της, μπορεί να το πετύχει χωρίς να είναι κοινωνικά επιζήμιο.

 • Τύποι ενθεμάτων

Η αυξητική στήθους μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους, είτε με την αξιοποίηση ενθεμάτων είτε με την εμφύτευση λίπους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών επιλέγει τα ενθέματα σιλικόνης που παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς το σχήμα και το μέγεθος.

Συγκεκριμένα τα ενθέματα σιλικόνης διακρίνονται σε:

 • στρογγυλά: αποδίδουν έναν πιο στητό στήθος
 • ανατομικά ή σταγονοειδή: αποδίδουν ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Το μέγεθος του στήθους συνυπολογίζεται βάσει του σημείου προβολής του και διακρίνεται σε:

 • χαμηλής προβολής
 • μεσαίας προβολής
 • υψηλής προβολής
 • εξαιρετικά υψηλής προβολής

Ο κατάλληλος τύπος ενθέματος θα επιλεχθεί βάσει του υφιστάμενου σχήματος του στήθους, τα ανατομικά χαρακτηριστικά του υπόλοιπου σώματος, τον τύπο του δέρματος και από το σχήμα που επιδιώκεται να δημιουργηθεί.

 • Ποιές τεχνικές αξιοποιούνται στην αυξητική στήθους;

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές ενσωμάτωσης των ενθεμάτων στο στήθος. Η κατάλληλη τεχνική θα επιλεχθεί βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει το σώμα κάθε γυναίκας. Αυτές είναι οι εξής:

 • Το ένθεμα εφαρμόζεται κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ (Submuscular)
 • Το ένθεμα μοιράζεται και εφαρμόζεται κατά ένα μέρος κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ και κατά ένα άλλο μέρος κάτω από τον αδένα (Dual plane).
 • Το ένθεμα εφαρμόζεται μόνο κάτω από τον αδένα (Subglandular).
 • Το ένθεμα εφαρμόζεται κάτω από την περιτονία του μείζονα θωρακικό μυ (Subfacial).
 • Δεν εφαρμόζεται με τη χρήση ενθέματος αλλά με την εμφύτευση λίπους.
 • Αυξητική στήθους με εμφύτευση λίπους

Η αυξητική στήθους με εμφύτευση λίπους συνδυάζεται με τεχνικές της λιποαναρρόφησης. Το λίπος εξάγεται από σημεία που διαθέτουν αρκετή ποσότητα λίπους και επεξεργάζεται ενδελεχώς ώστε να τοποθετηθεί στο μαστό για την αύξηση του μεγέθους του. Έτσι η αυξητική γίνεται με φυσικό τρόπο και χωρίς την προσθήκη εμφυτευμάτων. Όμως, η αλλαγή που μπορεί να γίνει στο στήθος δεν είναι μεγάλου βαθμού και γι’ αυτό δεν ενδείκνυται για γυναίκες αδύνατες που ο όγκος του μαστού είναι πολύ μικρός.

 • Η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο

Κατά την πρώτη επίσκεψη αποκαλύπτονται τα κίνητρα και οι προσδοκίες της κάθε υποψήφιας. Καθώς πρόκειται για μία αισθητική επέμβαση που επηρεάζει άμεσα τη θηλυκότητα και τον ερωτισμό μίας γυναίκας, η επιθυμία της για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου μεγέθους και σχήματος στήθους λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον Πλαστικό Χειρουργό. Ο Πλαστικός Χειρουργός  θα επιβεβαιώσει αν οι ισχυρισμοί και οι προσδοκίες της υποψήφιας είναι ρεαλιστικές και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα υπόλοιπα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Κατόπιν σύντμησης των απόψεων, γίνονται κάποιες μετρήσεις και η λήψη φωτογραφιών για μία μετέπειτα σύγκριση και μία ενημέρωση σχετικά με τις ενδεχόμενες επιπλοκές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αργότερα κανονίζονται τα διαδικαστικά της επέμβασης.

 • Είναι επώδυνη η επέμβαση αυξητική στήθους;

Χάρις την αξιοποίηση εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας επιτυγχάνεται ο όλο και μικρότερος τραυματισμός των υποκείμενων ιστών που θα μπορούσε να προκαλέσει πόνο στην ασθενή. Μετεγχειρητικά, μόνο, παρατηρείται ένας ήπιος πόνος που αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων.

 • Τι επιπλοκές ενδέχεται να υπάρξουν;

Πρόκειται για μια ελεγμένη χειρουργική μέθοδο που υπόσχεται την ασφάλεια της ασθενούς και την επιτυχία της επέμβασης. Οι συνηθέστερες επιπλοκές είναι τα αιματώματα και η φλεγμονή, ακόμη και η αίσθηση της κάψας, η οποία συνήθως δημιουργείται αντιδραστικά από τον οργανισμό λόγω της τοποθέτησης ενός ξένου σώματος εσωτερικά.

 • Τι είδους εξετάσεις θα χρειαστούν πριν την αυξητική στήθους;

Αρχικά γίνεται η ανάκτηση του ιατρικού ιστορικού και ενθαρρύνεται η διακοπή του καπνίσματος και των αντιπηκτικών φαρμάκων. Ακολούθως πραγματοποιείται μια σειρά από εξετάσεις όπως είναι οι γενικές εξετάσεις αίματος με τον παράλληλο έλεγχο της πηκτικότητάς του, οι βιοχημικές εξετάσεις, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και η ακτινογραφία θώρακα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί και η λήψη μαστογραφίας ή ενός υπερηχογραφήματος.

 • Πόσο διαρκεί η επέμβαση αυξητικής στήθους και τι είδους αναισθησία απαιτείται;

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1,5 με 2 ώρες εκτός αν συνδυαστεί με ταυτόχρονη ανόρθωση στήθους. Τότε η χρονική διάρκεια μπορεί να κυμανθεί έως τις 3 ώρες. Για την προστασία και ασφάλεια της ασθενή συστήνεται η χρήση της γενικής αναισθησίας είτε πρόκειται για μεμονωμένη αυξητική του στήθους είτε για αυξητική στήθους με παράλληλη ανόρθωση.

 • Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου

Η έναρξη της επέμβασης σηματοδοτείται με την πραγματοποίηση μίας μικρής τομής. Αυτή η τομή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιοχές. Είτε στην υπομάστια πτυχή είτε στη μασχάλη είτε στη θηλή. Τις περισσότερες φορές προτιμάται η κατά μήκος της υπομαστίου πτυχής τομή, διότι στο σημείο αυτό υπάρχει καλή ορατότητα του ιστών του στήθους και η μετέπειτα ουλή δεν είναι τόσο εμφανής. Κατόπιν ενσωματώνονται τα ενθέματα ανάλογα με την τεχνική εναπόθεσης που έχει ήδη συμφωνηθεί. Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα, διαφορετικά αφαιρούνται κατόπιν 2 εβδομάδων.

 • Μετά το χειρουργείο

Λόγω της χρήσης γενικής αναισθησίας για την επέμβαση και για προληπτικούς λόγους, η ασθενής χρειάζεται να διανυκτερεύσει στην κλινική για 1 ημέρα και να φύγει την επόμενη. Με την αποχώρησή της από την κλινική θα φοράει ήδη έναν υποστηρικτικό ελαστικό στηθόδεσμο που θα πρέπει να τον διατηρήσει τουλάχιστον για 1 μήνα. Ο στηθόδεσμός αυτός επιταχύνει τον ρυθμό επούλωσης και προστατεύει από διάφορους τραυματισμούς. Μετεγχειρητικά, θα υπάρχουν, για διάστημα λίγων ημερών, οιδήματα (πρηξίματα), εκχυμώσεις (μελανιές), ευαισθησία στην περιοχή των μαστών και ήπιος πόνος. Γι’ αυτό παρέχονται κατάλληλες ιατρικές οδηγίες και αναλγητικά που θα απαλύνουν τα συμπτώματα έως ότου υποχωρήσουν εντελώς. Η ουλή θα είναι ελαφρώς ερυθρή αλλά και εκείνη θα ξεθωριάσει με το πέρας 3 με 6 μηνών.

 • Η αυξητική στήθους επηρεάζει τη διάγνωση όγκου ή καρκίνου του μαστού;

Τη σύγχρονη εποχή, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η διάγνωση είναι πιο ακριβής και έγκαιρη. Πριν από την επέμβαση πραγματοποιείται πάντοτε ένα προληπτικός έλεγχος που περιλαμβάνει τη ψηφιακή μαστογραφία ή μαγνητική μαστογραφία και το υπερηχογράφημα. Ακόμη, όμως, και μετά την ενσωμάτωση των ενθεμάτων η ανίχνευση κληρονομικών ή μη νοσημάτων μπορεί να γίνει άμεσα.

 • Σε πόσες ημέρες μπορεί κανείς να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες;

Από τις πρώτες ημέρες η ασθενής μπορεί να ασχοληθεί με ελαφριές εργασίες και μετά από 1 ή 2 εβδομάδες μπορεί να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο ανάλογα με τη φύση της δουλειάς. Για ένα χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών, θα πρέπει να αποφεύγει τις έντονες δραστηριότητες που απαιτούν υψηλή σωματική άσκηση και ευκινησία ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες εμφάνισης κάποιας επιπλοκής ή παρενέργειας.

 • Συνιστάται η επανάληψη της επέμβασης αυξητικής του στήθους;

Η επέμβαση πραγματοποιείται με την προοπτική τα αποτελέσματα να είναι διαχρονικά. Ωστόσο, σε περίπτωση νέας εγκυμοσύνης ή έντονης αυξομείωσης του σωματικού βάρους που συνεπάγεται την αλλαγή του μεγέθους και του σχήματος, καθώς και σε περίπτωση δημιουργίας κάψας ή μετατόπισης του ενθέματος, συνιστάται η επαναξιολόγηση της κατάστασης και εν τέλει η αλλαγή των υφιστάμενων ενθεμάτων.

 • Αποτελέσματα

Το αποτέλεσμα της αυξητικής τελειοποιείται σε διάστημα 3-6 μηνών και το στήθος είναι σφιχτό, στητό και σε απόλυτη συμμετρία με το υπόλοιπο σώμα. Στόχος είναι το στήθος να έχει ένα φυσικό μέγεθος και σχήμα και να μην γίνονται υπερβολές, διότι το αισθητικό αποτέλεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό και θα φτάνει στα όρια της δυσμορφίας συγκριτικά με τα υπόλοιπα ανατομικά χαρακτηριστικά. Επίσης, για να είναι το αποτέλεσμα μόνιμο χρειάζεται η υποψήφια να προσέχει τη διατροφή της και να ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής χωρίς να παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στο σωματικό βάρος.

Ενημερωθείτε σωστά και υπεύθυνα από τον Πλαστικό Χειρουργό Άκη Γ. Καραματσούκη.

Θα μας βρείτε στην οδό

ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – Αβέρωφ 17, /  Τηλ.:22310 51054 / Κιν.: 6977 367 491
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Βασ.Σοφίας 93 & Σούτσου 1 /Τηλ.:2106468151 / Κιν.: 6977 367 491