Τι είναι η ρινοπλαστική

Ρινοπλαστική ονομάζεται η χειρουργική μέθοδος που γίνεται είτε για τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης της μύτης όπως είναι η όψη, το σχήμα και το μέγεθος, είτε για την αποκατάσταση ενός τμήματος του ρινικού διαφράγματος ή ολόκληρου του σκελετού της ρινικής πυραμίδας που είναι δυσλειτουργικό και εμποδίζει την ελεύθερη αναπνοή του ανθρώπου. Ωστόσο, η ρινική επέμβαση μπορεί να γίνει ταυτόχρονα για αισθητικούς και λειτουργικούς λόγους, ενώ μπορεί να διαθέτει και επανορθωτικό χαρακτήρα, όταν πρόκειται για επεμβάσεις που γίνονται μετά από ένα ατυχές γεγονός ή μετά από μια προηγούμενη ανεπιτυχή επέμβαση.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος της ρινοπλαστικής είναι να προσφέρει ένα εναρμονισμένο με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αποτέλεσμα που θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από κάθε προσωπική ή λειτουργική δυσχέρεια και θα του ενισχύσει την αυτοπεποίθηση.

 • Τι προβλήματα μπορεί να διορθώσει η ρινοπλαστική;

Η ρινοπλαστική μπορεί να αντιμετωπίσει δυσμορφίες και δυσλειτουργίες στη ρινική πυραμίδα που είναι είτε κληρονομικές είτε επίκτητες. Συγκεκριμένα μπορεί να διορθώσει:

Αισθητικής φύσεως:

 • την πλατιά ή στενή μύτη
 • την πτώση ή την υπερ – προβολή της κορυφής της μύτης (ακρορίνιο)
 • με ύβο (καμπούρα) μύτη
 • την στραβή μύτη
 • την ασυμμετρία στα ρουθούνια

Λειτουργικής φύσεως:

 • τα αναπνευστικά προβλήματα
 • τη ρινική συμφόρηση
 • τη δυσκολία στην όσφρηση
 • το ροχαλητό
 • την άπνοια
 • διάφορες κακώσεις

 

 • Σε ποιους απευθύνεται;

Ιδανικά, μόλις ο ενδιαφερόμενος συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, είναι σε θέση να υποβληθεί σε επέμβαση, διότι τότε έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των ανατομικών δομών της ρινικής πυραμίδας. Φυσικά, η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε στάδιο της ενήλικης ζωής, αν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι υγείας. Ωστόσο, ενδείκνυται η πραγματοποίηση της επέμβασης σε νεότερη ηλικία γιατί η περίοδο ανάρρωσης είναι συντομότερη.

 • Η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο

Η πρώτη επίσκεψη στον Πλαστικό Χειρουργό είναι πολύ σημαντική γιατί προσδιορίζεται το αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα του ενδιαφερόμενου και αξιολογούνται τα κίνητρα και οι προσδοκίες του. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο εξωτερικός έλεγχος και η ενδοσκόπηση της μύτης κάνοντας παράλληλα τις απαραίτητες μετρήσεις, καθώς και η λήψη φωτογραφιών για να μπορέσει να γίνει μια μελλοντική σύγκριση της μύτης κατόπιν της επέμβασης. Επιπροσθέτως, ο υποψήφιος ενημερώνεται για τις πιθανές επιπλοκές και τα αποτελέσματα. Στην επίσκεψη αυτή μπορεί να οριστεί η ημερομηνία της επέμβασης και τα διαδικαστικά που προϋποθέτουν την επέμβαση.

 • Είναι επώδυνη η επέμβαση της ρινοπλαστικής;

Η ρινοπλαστική, πλέον, είναι μια από τις πιο ασφαλείς και ανώδυνες μεθόδους ανατομικής αποκατάστασης του προσώπου. Με τις ξεχωριστές δεξιότητες του Πλαστικού Χειρουργού και τα σύγχρονα εργαλεία που διατίθενται, επιτυγχάνεται ο λιγότερος δυνατός τραυματισμός που συνεπάγεται τη μικρότερη έκταση του οιδήματος και του πόνου, ο οποίος μπορεί να μειωθεί με την χορήγηση ειδικών αναλγητικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των φυσικών χαρακτηριστικών με κεντρικό άξονα τη μύτη και η απελευθέρωση της ρινικής συμφόρησης για σωστή αναπνοή.

 • Τι επιπλοκές ενδέχεται να υπάρξουν;

Όταν ο Πλαστικός Χειρουργός είναι εξειδικευμένος και διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, είναι πολύ σπάνιο να εμφανιστεί κάποια επιπλοκή όπως είναι η παρουσία δυσμορφίας λόγω χειρουργικού λάθους. Η ύπαρξη, ίσως, ρινορραγίας είναι πιθανή και άκρως αντιμετωπίσιμη κατόπιν ιατρικής συμβουλής και φροντίδας, ενώ η μόλυνση είναι σπάνια καθώς ήδη πριν την επέμβαση χορηγούνται στον ασθενή αντιβιοτικά.

 • Τι είδους εξετάσεις θα χρειαστούν πριν την ρινοπλαστική;

Πριν τη ρινοπλαστική θα χρειαστεί να γίνει μια αναδρομή στο ιατρικό ιστορικό του ενδιαφερόμενου, μια ακτινογραφία θώρακα, ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα και γενικές εξετάσεις αίματος. Ωστόσο, αν κριθεί απαραίτητο από τον Πλαστικό Χειρουργό, ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί να βγάλει κάποιες επιπλέον ακτινογραφίες για την καλύτερη ανασκόπηση της κατάστασης και τη λειτουργική αποκατάσταση της μύτης.

 • Πόσο διαρκεί η ρινοπλαστική και τι είδους αναισθησία απαιτείται;

Η επέμβαση διαρκεί 1-3 ώρες. Η χρονική διάρκεια εξαρτάται από τον τύπο της επέμβασης (ανοιχτή ή κλειστή) και την έκταση του υπό αποκατάσταση προβλήματος. Συνήθως η ρινοπλαστική πραγματοποιείται με τη χρήση της γενικής αναισθησίας για την μεγαλύτερη δυνατή απουσία του πόνου και της ταλαιπωρίας που μπορεί να υφίσταται ο ασθενής κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ορισμένες φορές, όμως, μπορεί πραγματοποιηθεί με συνδυασμό γενικής και τοπικής αναισθησίας, ενώ σε περιπτώσεις που συντρέχουν άλλοι ιατρικοί λόγοι, συνιστάται η χρήση της τοπικής αναισθησίας.

 • Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου

Αρχικά πρέπει να προσδιοριστεί ο τύπος της επέμβασης που θα αξιοποιηθεί, η κλειστή ή η ανοικτή, ανάλογα με το μέγεθος της δυσμορφίας και το ποσοστό της δυσλειτουργίας που υπάρχει.

 • Η κλειστή επέμβαση ενδείκνυται για τις πιο εύκολες περιπτώσεις, στις οποίες η τομή γίνεται εσωτερικά, μέσα στη βλεννογόνο.
 • Η ανοικτή επέμβαση επιλέγεται για τις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις που απαιτούν λεπτομέρεια, ακρίβεια και καλή ορατότητα. Σ’ αυτού του είδους τη ρινοπλαστική, η τομή θα πραγματοποιηθεί στο στενό τμήμα που βρίσκεται ανάμεσα στα ρουθούνια (στυλίδα).

Ο Πλαστικός Χειρουργός χρειάζεται να γνωρίζει και τις δύο τεχνικές και να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για να μπορέσει να επιλέξει την κατάλληλη κατά περίπτωση τεχνική και να προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

 • Μετά το χειρουργείο

Μετά το χειρουργείο ο ασθενής θα παραμείνει για λίγες ώρες ή μία μέρα ολόκληρη στη κλινική, ανάλογα με το είδος της αναισθησίας που πραγματοποιήθηκε και τη σοβαρότητα της αποκατάστασης. Για δύο μέρες ο ασθενής θα φοράει στη μύτη του ειδικά ταμπόν, τα οποία στην αρχή θα τον εμποδίζουν αλλά με το πέρας των ημερών αυτών θα είναι σε θέση να αναπνέει ελεύθερα.  Επιπλέον, θα εφαρμοστεί πάνω στη μύτη ένας νάρθηκας, ο οποίος θα προστατεύει και θα υποστηρίζει την μύτη για 7-10 μέρες. Το πρώτο χρονικό διάστημα ίσως να υπάρχουν κάποιοι πόνοι, οι οποίοι θα μειωθούν με τη χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων, ή και κάποια οιδήματα και εκχυμώσεις στην περιοχή των ματιών και της μύτης ευρύτερα που θα υποχωρήσουν σταδιακά.

 • Σε πόσες ημέρες μπορεί κανείς να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες;

Η μύτη είναι μια σύνθετη δομή που χρειάζεται χρόνο και υπομονή. Κατά τις πρώτες 2-3 εβδομάδες, όταν το οίδημα θα έχει αρχίσει να υποχωρεί, αρχίζει να φαίνεται το νέο σχήμα της μύτης. Ο ασθενής με την αφαίρεση του νάρθηκα, στο διάστημα αυτό, μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του. Η πλήρης αποκατάσταση, όμως, θα επέλθει σε διάστημα 1 χρόνου. Γι’ αυτό το λόγο, μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον Πλαστικό Χειρουργό είναι δυνατή η πλήρης επιστροφή στις καθημερινές ασχολίες, ακολουθώντας πάντα τις κατάλληλες ιατρικές οδηγίες και συμβουλές.

 • Αποτελέσματα

Η παραμικρή αλλαγή στην υποδομή της μύτης, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία και την εμφάνιση του ενδιαφερόμενου. Η αυτοπεποίθηση κι η αυτοεκτίμηση ενισχύονται από τις πρώτες εβδομάδες με την  παρουσία της καλοσχηματισμένης μύτης κι ο ενδιαφερόμενος, πλέον, αναπνέει ελεύθερα, μυρίζει και κοιμάται ανενόχλητος.

.

Ενημερωθείτε σωστά και υπεύθυνα από τον Πλαστικό Χειρουργό Άκη Γ. Καραματσούκη.

Θα μας βρείτε στην οδό

ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – Αβέρωφ 17, /  Τηλ.:22310 51054 / Κιν.: 6977 367 491
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Βασ.Σοφίας 93 & Σούτσου 1 /Τηλ.:2106468151 / Κιν.: 6977 367 491